Oferujemy wykonanie budynków o konstrukcji szkieletowej gdzie podstawowym układem konstrukcyjnym są:

  • słupy żelbetowe
  • belki / podciągi
  • klatki schodowe
  • ściany żelbetowe
  • stropy