Wykonujemy:

  • stropy żelbetowe monolityczne  wylewane na placu budowy, płaskie oraz płytowo-belkowe.
  • stropy prefabrykowane:
  •  Filigran
  • Porotherm
  • Teriva
  • Rector
  • Stopy z płyt kanałowych
  • i inne.